top of page

Hypnoterapie

Hypnóza

Je to zvláštní stav, který charakterizuje změněné vědomí, zvýšená sugestibilita a výběrový vztah k hypnotizérovi. Umožňuje pohlcení sugerovanými zážitky, které jsou vnímány jako subjektivně reálné. Hypnóza je také název metody, kterou tento stav navozuje.

 

Autohypnóza

Metoda, kterou je zvláštní stav navozován sám sobě. Existují desítky těchto metod a všechny vyžadují trénink.

 

Hypnabilita

Vrozená vlastnost, která se vyskytuje v různé míře u každého člověka. Je to schopnost vnořit se do hypnózy a významně určuje její hloubku.

 

Sugesce

Tvrzení, které jedinec přijímá jako vlastní a ztotožní se s ním. Působí v bdělém i hypnotizovaném stavu. V něm se efekt sugesce znásobuje.

 

Sugestibilita

Schopnost přijímat sugesce, která se v hypnóze výrazně zvyšuje. Každý člověk běžně podléhá sugescím, a to jak vnějším, tak těm vnitřním.

 

Posthypnotická sugesce

Posthypnotická sugesce je sugesce zadaná hypnotizérem v hypnóze. Sugerovaný jev přetrvává do bdělého stavu nebo nastoupí až po skončení hypnózy.

 

Hypnoterapie

Léčebný postup, jehož klíčovou metodou je hypnóza. Lze propojovat s autohypnózou. Patří do rukou erudovaného hypnotizéra.

 

Relaxační techniky

To jsou metody, které vedou k postupnému uvolňování těla a psychiky. Mohou vyústit do odpoutání se od okolí. Relaxace je řízená jiným člověkem nebo sebou samým.

bottom of page