Slovníček pojmů

Hypnóza


Je to zvláštní stav, který charakterizuje změněné vědomí, zvýšená sugestibilita a výběrový vztah k hypnotizérovi. Umožňuje pohlcení sugerovanými zážitky, které jsou vnímány jako subjektivně reálné. Hypnóza je také název metody, kterou tento stav navozuje.
Autohypnóza


Metoda, kterou je zvláštní stav navozován sám sobě. Existují desítky těchto metod a všechny vyžadují trénink.
Hypnabilita


Vrozená vlastnost, která se vyskytuje v různé míře u každého člověka. Je to schopnost vnořit se do hypnózy a významně určuje její hloubku.
Sugesce


Tvrzení, které jedinec přijímá jako vlastní a ztotožní se s ním. Působí v bdělém i hypnotizovaném stavu. V něm se efekt sugesce znásobuje.
Sugestibilita


Schopnost přijímat sugesce, která se v hypnóze výrazně zvyšuje. Každý člověk běžně podléhá sugescím, a to jak vnějším, tak těm vnitřním.
Posthypnotická sugesce


Posthypnotická sugesce je sugesce zadaná hypnotizérem v hypnóze. Sugerovaný jev přetrvává do bdělého stavu nebo nastoupí až po skončení hypnózy.
Hypnoterapie


Léčebný postup, jehož klíčovou metodou je hypnóza. Lze propojovat s autohypnózou. Patří do rukou erudovaného hypnotizéra.
Relaxační techniky


To jsou metody, které vedou k postupnému uvolňování těla a psychiky. Mohou vyústit do odpoutání se od okolí. Relaxace je řízená jiným člověkem nebo sebou samým.

Kontaktní informace

Kontaktujte mě s jakýmkoliv dotazem nebo ohledně objednání mých služeb. Můžete mi zavolat, napsat e-mail nebo využít kontaktní formulář. Na zprávy z něj reaguji do 48 hodin.

Moje ordinace

1/1

sarka.bezvodova@seznam.cz

 +420 776 775 352

Lékařský dům - Sokolská 31

120 26 Praha 2

IČO: 70072396

Č.Ú.: 1157591173/0800

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.