top of page

Psychoterapie

Psychoterapie je nejen léčebná metoda, ale také vědní disciplína, empirická a aplikovaná věda. Cílem léčení je odstranění nebo zmírnění zdravotních potíží, podle možností i eliminace příčin a prevence návratu nemocí.

Terapeutické spojenectví

Mezi terapeutem a klientem/pacientem se utváří terapeutické spojenectví, ve kterém oba spolupracují na klientem vymezených cílech a potřebách. Uzavřený terapeutický  kontrakt může být v průběhu léčby změněn tak, aby oba vždy aktuálně věděli, na čem realisticky spolupracují. Tento proces je nazýván rekontraktování. Psychoterapeut ve zdravotnictví je v souladu se zákonem vázán mlčenlivostí a klientova sdělení jsou považována za důvěrná. Výjimkou povinné mlčenlivosti terapeuta je oznamovací povinnost u velmi závažných  trestných činů. Psychoterapeut ve zdravotnictví je žalovatelný pro poškození na zdraví.

Výběr vhodného terapeuta

Klient si může svého terapeuta vybrat podle dostupných informací nebo podle prvotních sympatií, což je optimální varianta. Klient má samozřejmě právo změnit terapeuta, pokud mu nevyhovuje jeho styl práce nebo vyskytne-li se výrazná antipatie. Také terapeut není povinen pracovat s každým klientem, může klientovi doporučit jiného odborníka. 

A s čím může pomoci psychoterapie?

Způsob, jakým na psychoterapii nahlížíme, je jedním z faktorů, který přímo ovlivňuje účinek samotné terapie.  S čím vším může psychoterapie pomoci? Například:

 • poruchy spánku, paměti a soustředění, vyčerpanost

 • bolesti hlavy, svalů, u srdce a "nevysvětlitelné" bolesti

 • dechové potíže, závratě a pocity na "omdlení"

 • pocity na zvracení, opakované průjmy nebo zácpy

 • dlouhodobá únava, smutek, nezájem o okolí a o sebe

 • nadměrná konzumace alkoholu a léků, užívání drog

 • hazardní hra a další nelátkové závislosti

 • panické ataky a fóbie

 • vtíravé myšlenky a nutkavé opakování činností

 • myšlenky na smrt, ztráta smyslu života, apatie

 • úzkost, návaly vzteku, pocity viny nebo křivdy

 • opuštěnost, nepochopení, vyčlenění z okolí

 • návaly aktivity bez únavy střídají náhlá vyčerpání

 • pocity, že se něco špatného a “divného” děje

"Člověk má v podstatě dvě možnosti.

Buď naplní srdce láskou nebo strachem."


Albert Einstein

Různé psychoterapeutické směry

Existuje několik psychoterapeutických škol a přístupů vyznačujících se určitými specifiky. Klient by měl být poučen o možnostech i limitech příslušného terapeutického směru, protože i tím je budován vztah mezi psychoterapeutem a klientem na reálném základě.

Srozumitelné podmínky

Společně si dále vymezí praktické kroky, jako jsou místo a čas sezení, jejich frekvenci a finanční podmínky. Klient je informován o předpokládaném průběhu terapie, která na něho klade jisté požadavky. Zatímco farmakoterapie je někdy pro pacienta pasivnější a pohodlnější způsob léčby,  psychoterapie je založena na partnerské spolupráci a vyžaduje od klienta/pacienta aktivitu, vědomí zodpovědnosti za své zdraví a  motivaci k práci na sobě. V psychoterapii nelze účinně léčit člověka, který nechce být léčen. Tento jev se nazývá  “sekundární zisk z nemoci”.

Časový průběh psychoterapie

V závislosti na potřebách klienta a doporučení terapeuta je psychoterapie léčbou krátkodobou (do 3 měsíců), střednědobou (od 3 do 6 měsíců) nebo dlouhodobou (déle než 6 měsíců). Doporučená  frekvence sezení je jednou týdně, přičemž jde vždy o vzájemnou dohodu a reálné možnosti obou stran.

Moje ordinace

Moji ordinaci najdete v Lékařském domě - Sokolská 31, Praha 2.

Dopravní dostupnost je velmi dobrá, 2 minuty chůze ze stanice I. P. Pavlova - metro trasa C, 4 minuty chůze od zastávky tramvají č. 4, 6, 10, 16, 22, 23.

Placené parkování je možné přímo na Náměstí I. P. Pavlova (dojezd po magistrále v obou směrech) a v ulici Ke Karlovu, Praha 2.

 

A tady se můžete podívat, jak to u mě v ordinaci vypadá:

Proč absolvovat psychoterapii se mnou?

duvernost.png

Maximální důvěrnost

dlouholeta-praxe.png

Dlouholetá praxe

klienti.png

Stovky spokojených klientů

certifkace.png

Certifikovaná terapeutka

Pokud chcete absolvovat terapii se mnou, stačí mě kontaktovat a domluvit si termín našeho sezení. Neváhejte se mě také na cokoliv zeptat.

Kotva 1
bottom of page