top of page

O mně

Odbornost:

 • absolvent FF UK Praha - dvouoborová pedagogika-psychologie

 • absolvent FF UK Praha - jednooborová psychologie 

 • atestace z klinické psychologie

 • funkční specializace ze systematické psychoterapie

 • absolvent sebezkušenostního výcviku SUR - Skálův institut

 • absolvent International European Drug Abuse Treatment Training Project - University of California, Italy 

 • certifikát pro kvalifikované využití hypnózy PS ČLS JEP

 • lektor psychoterapeutického vzdělávání (schválení MZ ČR)

 • certifikát pro provádění supervize v hypnoterapii PS ČLS JEP

Psychoterapeutická praxe:

 • 25 letá praxe v klinické psychologii, psychoterapii a psychologickém poradenství

 • vedení psychoterapeutických programů v PLB Praha

 • vedení neurotického denního stacionáře na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET Praha

 • supervize Terapeutické komunity pro drogově závislé Elim Písek

 • 20 let lektor sebezkušenostního výcviku typu SUR

 • 10 let provozování soukromé ordinace klinické psychologie Praha 

 

Hypnoterapeutická praxe 

 • 20 let - autor/lektor workshopů zaměřených na hypnózu a relaxační techniky pro: FF UK Praha - systém celoživotního vzdělávání, Klinika ESET Praha, Institut pro výzkum rodiny Praha, Nemocnice Jablonec nad Nisou, Terapeutická komunita Podané ruce Brno, dětské domovy ČR, farmaceutické firmy, Řízení leteckého provozu Praha

 • přednášková činnost zaměřená na hypnózu a hypnoterapii 

 • zakládající člen pracovní skupiny pro Autogenní trénink při Sekci pro hypnózu PS ČLS JEP a vedení Kurzu autogenní trénink (indukce skupinové hypnózy)

 • autor/lektor Zážitkového kurzu autohypnózy na Oční klinice Horní Počernice (indukce skupinové hypnózy)

 • 18 let - hypnoterapie neurotických a psychosomatických poruch, poruch spánku, látkových a nelátkových závislostí, potíží z oblasti vnitřního lékařství a kožních onemocnění

 • vedení 1. zahajovacího kazuistického semináře pro hypnoterapeuty v ČR (garant Hypnosekce PS ČLS JEP)

 • od r. 2016 nabízím supervizi pro hypnoterapeuty

Moje ordinace

Moji ordinaci najdete v Lékařském domě - Sokolská 31, Praha 2.

Dopravní dostupnost je velmi dobrá, 2 minuty chůze ze stanice I. P. Pavlova - metro trasa C, 4 minuty chůze od zastávky tramvají č. 4, 6, 10, 16, 22, 23.

Placené parkování je možné přímo na Náměstí I. P. Pavlova (dojezd po magistrále v obou směrech) a v ulici Ke Karlovu, Praha 2.

 

A tady se můžete podívat, jak to u mě v ordinaci vypadá:

A jaké služby nabízím?

lektorska-cinnost.png
psychotereapie.png
hypnoterapie.png

Při své klinické praxi vycházím z dynamického směru a opírám se o integrativní přístup. Používám hypnózu a další metody z různých psychoterapeutických směrů. Propojuji sugesce z hypnózy se sugescemi z autohypnózy. V rámci práce s podvědomím se zaměřuji také na sny. Při volbě metod respektuji zájem a osobnost  klienta či pacienta. Za všech okolností dodržuji etický kodex.

Pokud chcete zažít terapii se mnou, neváhejte se na mě obrátit.

Kotva 1
bottom of page