O mně

Odbornost:

 • absolvent FF UK Praha - dvouoborová pedagogika-psychologie

 • absolvent FF UK Praha - jednooborová psychologie 

 • atestace z klinické psychologie

 • funkční specializace ze systematické psychoterapie

 • absolvent sebezkušenostního výcviku SUR - Skálův institut

 • absolvent International European Drug Abuse Treatment Training Project - University of California, Italy 

 • certifikát pro kvalifikované využití hypnózy PS ČLS JEP

 • lektor psychoterapeutického vzdělávání (schválení MZ ČR)

 • certifikát pro provádění supervize v hypnoterapii PS ČLS JEP

Sebezkušenostní výcvik ve skupinové
press to zoom
Systematická psychoterapie
press to zoom
Klinická psychologie
press to zoom
Sebezkušenostní výcviková terapie
press to zoom
Specializační studium psychologie
press to zoom
Rozhodnutí o registraci
press to zoom
1/1

Psychoterapeutická praxe:

 • 25 letá praxe v klinické psychologii, psychoterapii a psychologickém poradenství

 • vedení psychoterapeutických programů v PLB Praha

 • vedení neurotického denního stacionáře na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET Praha

 • supervize Terapeutické komunity pro drogově závislé Elim Písek

 • 20 let lektor sebezkušenostního výcviku typu SUR

 • 10 let provozování soukromé ordinace klinické psychologie Praha 

 

Hypnoterapeutická praxe 

 • 20 let - autor/lektor workshopů zaměřených na hypnózu a relaxační techniky pro: FF UK Praha - systém celoživotního vzdělávání, Klinika ESET Praha, Institut pro výzkum rodiny Praha, Nemocnice Jablonec nad Nisou, Terapeutická komunita Podané ruce Brno, dětské domovy ČR, farmaceutické firmy, Řízení leteckého provozu Praha

 • přednášková činnost zaměřená na hypnózu a hypnoterapii 

 • zakládající člen pracovní skupiny pro Autogenní trénink při Sekci pro hypnózu PS ČLS JEP a vedení Kurzu autogenní trénink (indukce skupinové hypnózy)

 • autor/lektor Zážitkového kurzu autohypnózy na Oční klinice Horní Počernice (indukce skupinové hypnózy)

 • 18 let - hypnoterapie neurotických a psychosomatických poruch, poruch spánku, látkových a nelátkových závislostí, potíží z oblasti vnitřního lékařství a kožních onemocnění

 • vedení 1. zahajovacího kazuistického semináře pro hypnoterapeuty v ČR (garant Hypnosekce PS ČLS JEP)

 • od r. 2016 nabízím supervizi pro hypnoterapeuty

Drug abuse treatment
press to zoom
Paedogogia psychology
press to zoom
Výcvik hypnoterapie
press to zoom
International drug abuse
press to zoom
Supervizní certifikát
press to zoom
1/1

Moje ordinace

Moji ordinaci najdete v Lékařském domě - Sokolská 31, Praha 2.

Dopravní dostupnost je velmi dobrá, 2 minuty chůze ze stanice I. P. Pavlova - metro trasa C, 4 minuty chůze od zastávky tramvají č. 4, 6, 10, 16, 22, 23.

Placené parkování je možné přímo na Náměstí I. P. Pavlova (dojezd po magistrále v obou směrech) a v ulici Ke Karlovu, Praha 2.

 

A tady se můžete podívat, jak to u mě v ordinaci vypadá:

press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

A jaké služby nabízím?

lektorska-cinnost.png
psychotereapie.png
hypnoterapie.png

Při své klinické praxi vycházím z dynamického směru a opírám se o integrativní přístup. Používám hypnózu a další metody z různých psychoterapeutických směrů. Propojuji sugesce z hypnózy se sugescemi z autohypnózy. V rámci práce s podvědomím se zaměřuji také na sny. Při volbě metod respektuji zájem a osobnost  klienta či pacienta. Za všech okolností dodržuji etický kodex.

Pokud chcete zažít terapii se mnou, neváhejte se na mě obrátit.