top of page

Ceník

individuální psychoterapie (60 min.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 Kč

individuální psychoterapie (90 min.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Kč

hypnoterapie (70 min.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 Kč 

párová a rodinná psychoterapie (90 min.). . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Kč

metodické vedení autohypnózy a relaxačních technik (40 min.) . . . . 1000 Kč

telefonická konzultace (30 min.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Kč

supervize (90 min.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 Kč

storno poplatek od 48 hodin před termínem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%

přednášky a workshopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cena dle dohody

hypnoterapie.png
psychotereapie.png
lektorska-cinnost.png

A jaké služby nabízím?

Při své klinické praxi vycházím z dynamického směru a opírám se o integrativní přístup. Používám hypnózu a další metody z různých psychoterapeutických směrů. Propojuji sugesce z hypnózy se sugescemi z autohypnózy. V rámci práce s podvědomím se zaměřuji také na sny. Při volbě metod respektuji zájem a osobnost  klienta či pacienta. Za všech okolností dodržuji etický kodex.

Pokud chcete zažít terapii se mnou, neváhejte se na mě obrátit.

Kotva 1
bottom of page