top of page

Lektorská činnost

Přednášková a lektorská činnost provází celou mou praxi. Je široce zacílena, a to jak na pacienty, klienty, kolegy, jiné odborníky, tak i na zájemce o osobní rozvoj a životní změny. Formu a odbornost témat umím kreativně přizpůsobit posluchačům. Čerpám ze stovek životních příběhů, a tak jsem srozumitelná a inspirativní. Každé téma zasazuji do širšího kontextu lidského bytí. Můj entuziasmus pro objevování hlubin a souvislostí lidské bytosti je "nakažlivý".

Moje odbornost pro lektorskou činnost

Dvacet let lektorsky vedu pětileté sebezkušenostní výcvikové skupiny ve Skálově institutu, systém (SUR), schválení MZ ČR. Také přednáším a vedu workshopy zacílené na nácvik psychoterapeutických dovedností. Vytvořila jsem řadu projektů kurzů a workshopů, které jsou zaměřeny především na hypnózu a autohypnózu, relaxační a imaginativní techniky a komunikaci s podvědomím. Realizuji je po celé ČR, a to pro zdravotnická, školská a sociální zařízení. Projekty jsou také zacíleny na psychický náročné profese ve firmách. O těchto tématech přednáším na konferencích a setkáních odborníků, abych podpořila co nejširší užívání těchto metod.

Témata, na které pořádám školení / přednášky

  • Hypnóza a hypnoterapie

  • Kazuistika - hypnoterapie fobie z létání

  • Autohypnóza a relaxační techniky

  • Komunikace s podvědomím

  • Individuální a skupinová práce se sny

  • Závislostní systém a rodina

  • Umění relaxovat pro učitele a vychovatele

  • Sugesce pro každý den i životní změny

  • Metodické vedení autogenního tréninku pro terapeuty.

"Lidská bytost má dva velké problémy. První je vědět, kdy začít, druhý kdy přestat.”


Paulo Coelho

Ukázka z přednášky "Aktivity Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP v ČR"

Na 3. mezinárodní konferenci "Integrativní vize v psychoterapii", kterou pořádal Skálův institut, o.p.s. v roce 2018 v Praze, jsem byla pozvána jako erudovaný hypnoterapeut, který se koncepčně podílí na tom, aby se hypnoterapie v ČR stala respektovaným terapeutickým postupem. Přednáška upozornila na to, že hypnóza je stále opředena řadou mýtů, které omezují její léčebné využití. Také jsem seznámila posluchače s aktivitami sekce, které jsou zacíleny na odborníky ale i veřejnost. Informovanost v tomto směru je stále nízká, a také proto byla přednáška velmi pozitivně přijata.

Pokud máte zájem o přednášku na téma psychoterapie nebo hypnoterapie, neváhejte se na mě obrátit.

Kotva 1
bottom of page