top of page

Hypnoterapie

Hypnóza pozměňuje vědomí tak, že umožňuje pohlcení sugerovanými zážitky. Jedinec prožívá změny vnímání, myšlení, emocí, chování a paměti jako subjektivně reálné. Sugesce je tvrzení, které je schopen jedinec přijmout jako vlastní a ztotožnit se s ním.

Pro koho je hypnoterapie vhodná?

Hypnoterapie je v podstatě pro každého, kdo chce pracovat se svým podvědomím. Nevhodná je u některých závažných diagnóz, např. poruchy schizofrenního okruhu, některé poruchy osobnosti, senilní demence a epilepsie.

 

Efekt je závislý na vrozené hypnabilitě (schopnost pohroužení do hypnotického stavu), důvěře v odbornost a serióznost hypnotizéra, na formulaci sugescí a jejich použití v kontextu léčebného procesu. V neposlední řadě je to ochota a odvaha ke změně.

Co je možné v hypnóze řešit?

Hypnózou lze léčit nebo ovlivnit řadu nemocí, navodit změny postojů, chování a prožívání. Například: 

 • úzkost, fobie, nutkavé chování

 • poruchy spánku

 • podpora pro léčení závislosti

 • odvykání kouření

 • podpora léčení obezity

 • bronchiální astma

 • poruchy trávícího traktu

 • ovlivnění bolesti při lékařských zákrocích

 • ovlivňování průběhu a úzdravy onkologických nemocí

 • léčba traumatu

 • zvýšení sebedůvěry a sebeúcty

 • podpora při výuce cizích jazyků

 • podpora sportovních výkonů

 • zvládání stresu a trémy

Formy hypnoterapie : symptomatická, abreaktivní, nácviková, analytická, věková regrese, přesměrování na autohypnózu.

“Ještě větší podívanou než skýtá moře, nabízí nebe. Ještě větší podívanou než skýtá nebe, nabízí nitro duše.”


Victor Hugo

Jak probíhá sezení hypnoterapie v mé ordinaci?

Úvodní rozhovor je zaměřen na edukaci a motivaci k hypnóze. Terapeut s klientem zváží indikaci hypnózy a testování hypnability. Společně formulují sugesce. Klient bude informován o všem, co bude hypnoterapeut v hypnóze dělat.

V naší praxi považujeme za podstatné zasazení hypnózy do celkové terapeutické práce s pacientem. Samostatné užití hypnózy bez správné indikace a bez celkové péče o klienta je neprofesionální.

Moje ordinace

Moji ordinaci najdete v Lékařském domě - Sokolská 31, Praha 2.

Dopravní dostupnost je velmi dobrá, 2 minuty chůze ze stanice I. P. Pavlova - metro trasa C, 4 minuty chůze od zastávky tramvají č. 4, 6, 10, 16, 22, 23.

Placené parkování je možné přímo na Náměstí I. P. Pavlova (dojezd po magistrále v obou směrech) a v ulici Ke Karlovu, Praha 2.

 

A tady se můžete podívat, jak to u mě v ordinaci vypadá:

Proč absolvovat hypnoterapii se mnou?

duvernost.png

Maximální důvěrnost

dlouholeta-praxe.png

Dlouholetá praxe

klienti.png

Stovky spokojených klientů

certifkace.png

Certifikovaná terapeutka

Pokud chcete absolvovat terapii se mnou, stačí mě kontaktovat a domluvit si termín našeho sezení. Neváhejte se mě také na cokoliv zeptat.

Kotva 1
bottom of page