Soukromá psychologická praxe
Mgr. Šárka Bezvodová

Kdo jsem?

Odborné vzdělání

Odborná praxe

Moje odborné zkušenosti jsou dlouholeté a různorodé. Mám dvacetipětiletou praxi v klinické psychologii a psychoterapii a patnáctiletou praxi v hypnoterapii.  V psychiatrické léčebně jsem vedla psychoterapeutický program pro pacienty závislé na alkoholu, na jiných psychoaktivních látkách a na hazardní hře. V Institutu pro výzkum rodiny jsem dělala individuální a rodinou terapii, vedla docházkové skupiny.  Na soukromé psychosomatické klinice jsem vedla oddělení pro léčbu neuróz a psychosomatických onemocnění. Zde jsem byla vedoucí denního stacionáře.Jako supervizor jsem dojížděla do terapeutické komunity pro drogově závislé. Mám zkušenost s psychologickým poradenstvím a diagnostikou středoškolské mládeže. Krátkodobě jsem také pracovala v domě seniorů, kde jsem získala praxi v geronto-psychoterapii. Jsem autorkou a lektorkou odborných kurzů a workshopů zaměřených na hypnózu, relaxaci a imaginaci, které realizuji po celé ČR. V Praze vedu pravidelné Kurzy autohypnózy, jejichž odbornost garantuje Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Jako lektorka Skálova institutu (SUR) vedu od roku 1999  pětileté sebezkušenostní  výcvikové skupiny, aktuálně ve 13. komunitě. Externě spolupracuji s Filozofickou Fakultou UK jako lektorka kurzu celoživotního vzdělání. Pro pracovníky psychicky náročných profesí vedu semináře zaměřené na zvládání stresu (např. Řízení leteckého provozu, Nemocnice Jablonec nad Nisou, farmaceutické firmy) Spolupracovala jsem s časopisem Tina a Televize. Přispívala jsem do pořadu Karambol vysílaný Českým rozhlasem — Regina Praha.

Při své klinické praxi vycházím z dynamického směru a opírám se o integrativní přístup. Používám hypnózu a další metody z různých psychoterapeutických  směrů. Mám velmi dobré léčebné zkušenosti s hypnózou a autohypnózou. V rámci  práce s podvědomím se zaměřuji také na sny. Při volbě metod respektuji zájem a osobnost  klienta či pacienta. Za všech okolností dodržuji etický kodex.