top of page

Přidejte se do Hypnoterapeutické docházkové skupiny

V září 2022 je zahájen nábor členů do Hypnoterapeutické docházkové skupiny.

V Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2, bude na podzim otevřena roční, malá, uzavřená hypnoterapeutická skupina s frekvencí docházky 2 x měsíčně. Je určena těm, kteří chtějí hledat v nevědomí zdroje svých zdravotních potíží a porozumět jim.

Pracujeme formou dvouhodinových skupinových setkání a samostatné práce mimo skupinu, to je nácvik autohypnózy a zapisování snů. Používáme skupinovou hypnózu. Společně se věnujeme prožitkům z hypnózy, zkušenostem z autohypnózy a obsahům snů jednotlivých členů. Míru důvěry skupině si volí každý sám a všechna sdělení jsou dobrovolná. Každý člen má nárok na dvě individuální konzultace.


Dle etických pravidel psychoterapie ve zdravotnictví je skupina vázána mlčenlivostí a nulovým kontaktem mimo skupinová setkání. Výběrové sezení trvá 60 minut, cena tohoto sezení a skupinového setkání je 800 Kč.


Pro více informací a přihlášení do skupiny mě kontaktujte na e-mailu sarka.bezvodova@seznam.cz,

bottom of page